Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

straconyczas
straconyczas
straconyczas
biblioteka z widokiem na ocean w Qinhuangdao (Chiny)
straconyczas
straconyczas
0842 159a 500
straconyczas
straconyczas
u mnie bez zmian
straconyczas
straconyczas
straconyczas
straconyczas
straconyczas
straconyczas

March 11 2018

straconyczas
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarosses rosses
straconyczas
9869 ac70 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapieceoflife pieceoflife
straconyczas
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viapieceoflife pieceoflife
straconyczas
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl