Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

straconyczas
9869 ac70 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapieceoflife pieceoflife
straconyczas
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viapieceoflife pieceoflife
straconyczas
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 

chcę kogoś kto nie będzie się bał pisać pierwszy po kłótni, że tęskni i nie chce żyć beze mnie

straconyczas
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vianiedonaprawienia niedonaprawienia
straconyczas
0188 df4f 500
straconyczas
https://78.media.tumblr.com/e2b22f91d260a1dc73cd66787cb3d925/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/32951c969182f4cb5eefff8b6c504f6d/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to3_540.gif
https://78.media.tumblr.com/6804aa216ffe690d135b4ad3daa28ab5/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to8_r1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/9f3c6165a8ce62548fbace7e1a0a16a9/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to6_r2_540.gif
Reposted fromstylte stylte viajointskurwysyn jointskurwysyn
straconyczas
straconyczas
7250 064c 500
Reposted fromMadristas Madristas viapannakies pannakies
straconyczas
9466 108b
Reposted fromcactues cactues viabananowo bananowo
straconyczas
6621 90b5 500
Reposted frommhorrighan mhorrighan viabananowo bananowo
straconyczas
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viarosses rosses
straconyczas
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
straconyczas
Reposted fromjasminum jasminum viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
straconyczas
1277 5f6a
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
straconyczas
3256 27a1 500
Reposted frommesoute mesoute viajointskurwysyn jointskurwysyn
straconyczas
straconyczas
2493 51eb 500
Reposted frompulperybka pulperybka viapannakies pannakies
1424 90f9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl